Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ARCHCAFÉ

23 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028 6684 0166  

Chăm sóc khách hàng:
Ms. Kim Tuyến
info@archcafe.net
0933 038 816

Hợp tác nhà phân phối - đại lý:
Ms. Ngọc Thiện
ngocthien@archcafe.net
0947 502 333

Đầu tư trong nước:
Mr. Đỗ Minh Tuấn
tuanminh@archcafe.net

Đầu tư quốc tế:
Ms. Ngọc Diễm
ngocdiem.phan@archcafe.net
0968 997 479 

 

Facebook chat