Thức uống hòa tan

Trà Dâu Đá

52,000đ
65,000đ

Mua Hàng

Trà Đào Đá

52,000đ
65,000đ

Mua Hàng

Matcha Sữa

25,000đ
78,000đ

Mua Hàng

Matcha Dừa

25,000đ
68,000đ

Mua Hàng

Chocolate Sữa

49,000đ
59,000đ

Mua Hàng

Cà phê nguyên hạt

Facebook chat