Tuyển dụng

Bạn là sinh viên mới ra trường...?

Bạn nhiệt huyết, năng động & muốn được làm việc trong môi trường thân thiện... ?

Hãy gửi hồ sơ của bạn về cho Archcafé qua email: kimphung@archcafe.net

 

Công ty Cổ phần Archcafé đang tuyển dụng vị trí nhân viên Marketing, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/06/2016

Công ty Cổ phần Archcafé đang tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/05/2016

Công ty Cổ phần Archcafé cần tuyển 5 nhân viên kinh doanh làm việc tại Tp Cần Thơ.

Công ty Cổ phần Archcafé đang tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Facebook chat