Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ARCHCAFÉ

58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028 6684 0166  

Chăm sóc khách hàng:
Ms. Ngọc Thiện
info@archcafe.net
0933 038 816

Hợp tác nhà phân phối - đại lý:
Ms. Ngọc Thiện
ngocthien@archcafe.net
0947 502 333

Đầu tư trong nước:
Mr. Đỗ Minh Tuấn
tuanminh@archcafe.net

Đầu tư quốc tế:
Mr. Trần Khang
export@archcafe.net

Facebook chat